Juf jantine Logo
Jantine Verstegen
Oostzaan
075-6844813
info@jufjantine.nl
___________________________________________________________________________________________

DISCLAIMER

Alle informatie op de website www.jufjantine.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Juf Jantine. Deze website wordt met zorg onderhouden en wij doen dan ook ons uiterste best alle pagina's die onze website rijk is up-to-date te houden. Het kan echter mogelijk zijn, dat de inhoud van deze website incorrect, verouderd of incompleet is. Juf Jantine aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Wanneer u informatie op deze website tegenkomt, waarvan u weet of denkt te weten dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@jufjantine.nl.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Juf Jantine geen controle heeft. Juf Jantine draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

De informatie te vinden op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.

Het is mogelijk om e-mail aan Juf Jantine te verzenden. Juf Jantine kan echter niet garanderen dat e-mail wordt ontvangen en/of wordt verwerkt. Juf Jantine kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet ontvangen of te laat ontvangen of het verwerken van deze informatie/e-mail.

Juf Jantine behoudt zich nadrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor van en op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomateriaal, beeldmerken en logo's. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juf Jantine, is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logo's worden begrepen, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

© 2014, Juf Jantine